Uzgoj maline i kupine - Stranica 3

Index ÄŤlanka
Uzgoj maline i kupine
Stranica 2
Stranica 3
Sve stranice

Razmnožavanje maline

ImageMalina se može razmnožavati na više načina. Međutim, u praksi posebnu primjenu nalaze sljedeća dva načina razmnožavanja:

-    razmnožavanje reznicama korijena i
-    razmnožavanje zrelim i zelenim izdancima.

Razmnožavanjem reznicama korijena ostvaruje se ubrzano umnožavanje maline. Naime, korijenove reznice se sijeku tako da imaju najmanje jedan razvijen podzemni pupoljak, a optimalno je 2-3. te na ovakav način izrezane reznice trebaju imati dobro razvijene žile, sa najmanjim prečnikom oko 3-4 mm.

Crvena malina se masovno razmnožava zrelim ili zelenim izdancima. Najčešće je u upotrebi razmnožavanje maline zrelim izdancima. Također, najkvalitetniji izdanci se dobijaju iz matičnjaka maline koji su podignuti od sortno čistog i zdravog sadnog materijala, u izdvojenim zatvorenim prostorima (specijalan sadni materijal). Nakon proizvodnje izdanaka u ovakvom matičnjaku, isti se dalje mogu razmnožavati u polju (matičnjaku) koji je prostorno izolovan od drugih matičnjaka najmanje 400 m (standardni sadni materijal).

Razmnožavanje kupine

Kupina se razmnožava na sljedeće načine: sjemenom, izdancima, ukorjenjavanjem vrhova izdanaka, korjenovim reznicama, reznicama izdanaka (zrelim i zelenim) i mikro-razmnožavanjem. Za praksu najveći značaj imaju dva načina razmnožavanja i to: ukorjenjavanjem vrhova izdanaka i reznicama izdanaka.

Razmnožavanje ukorjenjavanjem vrhova izdanaka koristi se samo kod puzajućih sorti kupine čiji prirasti pri normalnom rastu i razvoju poliježu po zemlji i dobro se ukorjenjuju.

Priprema zemljišta za sadnju maline i kupine
Od pravilne pripreme zemljišta za podizanje malinjaka u velikoj mjeri zavisit će visina budućeg prinosa i kvalitet plodova, te samim tim i uspješnost gajenja odabranog sortimenta projektovanog zasada ovih kultura. Pri izboru parcele za zasnivanje novog malinjaka, dakle prije pristupanja neposrednoj pripremi zemljišta, od posebne je važnosti poznavanje kultura koje su bile gajene na odabranoj površini.

Naime, kao pogodne predkulture za malinu i kupinu mogu se preporučiti: sve kupusnjače i grahorice, a kao izrazito nepovoljne: jagoda, malina, kupina, vinova loza, te krompir, paradajz i sl. Da bi se zemljište oslobodilo korova i zemljišnih insekata, kao što su ličinka klišnjaka i bijelog crva, godinu dana prije sadnje maline i kupine na odabranu parcelu potrebno je zasijati žitarice ili leguminoze (primjer dobrih predkultura).

Priprema zemljišta za podizanje malinjaka podrazumjeva provođenje sljedećih radnji: analiza zemljišta, uređenje zemljišta i popravka njegove plodnosti meliorativnim đubrenjem, duboko oranje i tanjiranje, te površinska priprema zemljišta za sadnju.

"Uzgoj maline I kupine", priredili
Prof. dr Mirsad Kurtović,
Poljoprivredni fakultet Sarajevo;
dipl. ing. Adnan Maličević
Poljoprivredni fakultet Sarajevo

Novembar 2006
 Lijepo je znati

Trešnje

Trešnje su poznate još od 300. godine p.n.e. Njihova domovina je Turska, a u Rim su donesene oko 74. godine p. n. e. Za njihov uzgoj zaslužni su Grci.

Opširnije... Link  

Zanimljivosti

Navalite na ove namirnice i pobijedite kandidu!

Riješite se gljivica na najjednostavniji način - namirnicama sa vaše trpeze. Ubacite ove namirnice u ishranu i dosadna gljivica će se povući.

Opširnije... Link  

Foto priče

Jasmina zapošljava 24 radnika i obrađuje 120 dunuma zemlje

Bosna i Hercegovina oko 80 posto potreba za hranom zadovoljava preko uvoza pa tako statistika bilježi i uvoz bijelog luka iz Kine, suhih šljiva iz Čilea, žitarica iz Poljske.

Opširnije... Link  

Partneri


Želite otići na sajam?

Pregled svih eminentnijih poljoprivrednih sajmova u zemlji i inostranstvu.
Sajmovi

Tražite povoljne poljoprivredne kredite?

Kako do kredita ili drugih stimulativnih mjera za vašu poljoprivrednu djelatnost?
Pogledaj listu