Fotosinteza

Leksikon

Image

Fotosinteza je proces koji se u biljkama odvija u organelama, plastidima koje se nalaze u mezofilu lista. Taj proces u zelenim dijelovima biljaka naziva se još i primarnom organskom proizvodnjom, zato što su krajnji produkti organska materija, koja dalje u lancima ishrane koristi kao hrana.

Biljoedima su to biljke, da bi se njihovo meso dalje uključilo u lanac ishrane za mesojede.

Poznato je da se u ovom procesu CO2 iz zraka uz korištenje sunčeve energije i vode stvaraju organski spojevi, naravno uz oslobađanje kisika. Biljke su glavni potrošač CO2.

Iz tog razloga biljke su veliki potrošač CO2 i trebalo bi kao osnovu za smanjenje klimatskih promjena i emisije CO2 uključiti obavezan uzgoj zelenih biljaka, pošumnjavati i obraditi svaki komadić zemlje.

U nekim zemljama svijeta jedan od metoda smanjenja zagađenja u gradovima jeste sadnja bilja na krovnim terasama zgrada i nebodera.

Mirjana Brzica, dipl.ing.agr.

Foto priče

Nekad su sadili žitarice, a danas lješnjak

Na temu sadnje, uzgoja i obrade lješnjaka u protekle dvije godine u Livnu je održano nekoliko predavanja, a ogledno imanje na kojemu se praktično pokazivala pravilna rezidba voćke bilo je ono u vlasništvu Vlade Matića u obližnjim Grborezima.

Opširnije... Link