Termoperiodizam

Leksikon

Image

Temperatura biljaka se mijenja tokom dana, ali i noći.

Taj ritam temperature je promjenljiv i može se reći da postoji kako dnevni tako i godišnji periodizam (u toku vegetacionog perioda).

Utvrđeno je da se rast i razvoj neke poljoprivredne kulture ne odvija najbolje pri konstantnim temperaturama nego prema ritmički fluktuirajućim koje slijede ritam dnevnih smjena dana i noći. Biljke slijede i ritam temperatura pojedinih klimatskih područja.

Različiti životni procesi kod biljaka ovise o ritmu izmjene različitih temperatura zraka. Klijenje, cvjetanje, plodonošenje i dr. pod uticajem su termoperiodizma.

Pripremila: Mirjana Brzica, dipl.ing.agr.

Foto priče

Šaptač patkama: Svakodnevno kupim jedan hljeb i obilazim riječne obale u gradu

Iako u Trebinju ne postoji društvo za zaštitu flore i faune rijeke Trebišnjice, sve je više zaljubljenika u svoj grad i rijeku, koji brinu naročito o ptičjem fondu, posebno patkama, koje su oduvijek bile njen ukras.
Opširnije... Link