Termoperiodizam

Leksikon

Image

Temperatura biljaka se mijenja tokom dana, ali i noći.

Taj ritam temperature je promjenljiv i može se reći da postoji kako dnevni tako i godišnji periodizam (u toku vegetacionog perioda).

Utvrđeno je da se rast i razvoj neke poljoprivredne kulture ne odvija najbolje pri konstantnim temperaturama nego prema ritmički fluktuirajućim koje slijede ritam dnevnih smjena dana i noći. Biljke slijede i ritam temperatura pojedinih klimatskih područja.

Različiti životni procesi kod biljaka ovise o ritmu izmjene različitih temperatura zraka. Klijenje, cvjetanje, plodonošenje i dr. pod uticajem su termoperiodizma.

Pripremila: Mirjana Brzica, dipl.ing.agr.

Foto priče

Nekad su sadili žitarice, a danas lješnjak

Na temu sadnje, uzgoja i obrade lješnjaka u protekle dvije godine u Livnu je održano nekoliko predavanja, a ogledno imanje na kojemu se praktično pokazivala pravilna rezidba voćke bilo je ono u vlasništvu Vlade Matića u obližnjim Grborezima.

Opširnije... Link