Životinje u organskoj bašti

Leksikon

Image

Prilikom uzgoja poljoprivrednih kultura u baštama mnogih domaćinstava trebalo bi obratiti pažnju na korisne životinje koje svojim načinom života i ishrane povoljno djeluju na kvalitetniji uzgoj naših biljaka.

ImageTako je, na primjer, jež životinja koja se hrani odraslim insektima, larvama pa čak i insektima u stadiju lutke (jedan od stadija u toku životnog ciklusa insekata). U nešto manjoj mjeri kao hrana im služe puževi i gliste, a svoj plijen otkrivaju njuhom i sluhom i noćni su lovci.

Ako ih primjetimo trebamo njihovo stanište zaštiti i sačuvati.

Žabe su također korisne životinje jer se hrane puževima, odraslim insektima i larvama i trebalo bi im uz naše bašte obezbijediti povoljno stanište s obzirom da su u mnogim zemljama Evrope one upravo zakonom zaštićeni vodozemci.

ImagePoznato je da su mnoge vrste ptica korisni stanovnici u baštama, hrane se mnogim gusjenicama štetnih vrsta insekata povrtnih i voćnih kultura.

Ako pored ostalog nama važnog poljoprivrednog bilja uzgajamo uz to i po neku sadnicu voća ili ukrasno grmlje i drveće napravit ćemo povoljno stanište za korisne ptice, a kućice postaviti sa otvorom prema jugoistoku i ne koristiti boje i ljepilo za njihovu izradu.

Pripremila: Mirjana Brzica, dipl.ing.agr.

Foto priče

Jasmina zapošljava 24 radnika i obrađuje 120 dunuma zemlje

Bosna i Hercegovina oko 80 posto potreba za hranom zadovoljava preko uvoza pa tako statistika bilježi i uvoz bijelog luka iz Kine, suhih šljiva iz Čilea, žitarica iz Poljske.

Opširnije... Link