CO2 kao hrana?

Leksikon

Image

Poznato je da je da povećana emisija ugljen dioksida (CO2) uzrokuje velike klimatske promjene.

Isto tako, poznato je da je i u procesu fotosinteze potrošnja CO2 neophodna za životni proces biljaka.

ImageU zatvorenom prostoru (staklenici, plastenici) ponegdje se u proizvodnji primjenjuje povećanje koncentracije ovog gasa da bi se omogućio veći prinos biljaka. I to je jedan vid đubrenja biljaka sa CO2.

Samo povećanje koncentracije nije dovoljno.Neophodna je i dovoljna količina svjetlosti, vode i drugih hraniva.

Kada bi se povećale površine ili obnovile sa šumom (sadnjom drveća umjesto što se konstantno smanjuju), povećala bi se mogućnost iskorištavanje CO2 iz zraka i tim načinom smanjio bi se negativan utjecaj ovog gasa na klimu.

Uz to, šume proizvode velike količine kisika i stoga je poznat naziv „pluća grada“. Stoga bi se moglo reći da će biti važno obnoviti „pluća Zemlje".

Pripremila: Mirjana Brzica, dipl.ing.agr.

Foto priče

Šaptač patkama: Svakodnevno kupim jedan hljeb i obilazim riječne obale u gradu

Iako u Trebinju ne postoji društvo za zaštitu flore i faune rijeke Trebišnjice, sve je više zaljubljenika u svoj grad i rijeku, koji brinu naročito o ptičjem fondu, posebno patkama, koje su oduvijek bile njen ukras.
Opširnije... Link