Oborine i agrikultura

Leksikon

Image

Značaj padavina (oborina) u poljoprivrednoj proizvodnji je višestruk.

ImagePri tome treba uzeti u obzir njihov oblik (kiša, snijeg, grad, rosa i dr.) kao i njihov raspored i količinu. Prema količini oborina u obliku kiše, prije svega, područja se mogu podjeliti na:

- Aridna - količina oborina manja je od 250 mm i u takvim područjima uspješnost kvalitetne biljne proizvodnje zavisi o dopunskoj vodi (mogućnost navodnjavanja)

- Semiaridna područja su sa količinom oborina od 250-500 mm. U nekim godinama mogu imati potrebe za navodnjavanjem, ali u nekim to nije potrebno. Semihumidna područja su ona sa 750-1000 mm godišnjih padavina i biljnu proizvodnju ne ograničavaju prirodne oborine.

- Humidna su područja sa preko 1000 mm godišnjih oborina. Efikasnost oborina zavisi od njihove količine i rasporeda u toku godine (bolja je efikasnost ako su dostupne u periodu vegetacije) i od propusnosti tla (tekstura tla).

Image- Snijeg kao efikasan termoizolator koristi usjevima preko zime, jer ima slabu vodljivost topline te se ona ne gubi u atmosferu iz tla gdje je akumulirana. Ispod snijega temperatura je i do 8˚C viša nego u atmosferi.

- Rosa je veoma važna u aridnim područjima, jer može biti primaran izvor vode važne za opstanak nekih biljaka. Isto tako u fitopatologiji (razvoj biljnih bolesti) dugo trajanje rose nije dobro, jer neki patogeni mogu kroz puči (otvore u listu) zaraziti biljku samo ako su okruženi vodom (kapljama rose).

- Grad se smatra štetnom oborinom, jer se javlja u doba godine kada je vegetacija najbujnija i pričinjava naročite štete.

Pripremila: Mirjana Brzica, dipl.ing.agr.

Foto priče

Safet Salković pet decenija druguje s pčelama: One su zlopamtila, ali i odlični meteorolozi

Zbog ovogodišnjih odličnih prinosa meda pčelari u Tuzlanskom kantonu (TK) već sada zadovoljno trljaju rukama. Kako kažu, kvalitet meda je odličan, a osim na domaćem, bit će zastupljen i na tržištu Evropske unije.

Opširnije... Link