Baner

Zaštita bilja - ekologija

Leksikon

Image

Poljoprivredne kulture, ukrasno i šumsko drveće i bilje napadaju različiti uzročnici bolesti, ...  štetnici, parazitske biljke i korovi.

Štetnost se manifestuje smanjenjem priroda, ali i kvaliteta proizvoda, što može ograničavati promet i trgovinu. Nastali gubici uzaludnim ulaganjem u proveđenju mjera zaštite zdravlja bilja sa previsokim troškovima također su manifestacija štetnosti.

U poljoprivredi, šumarstvu, hortikulturi kao složenim sistemima proizvodnje, svaki sistem  ima specifičan sistem zaštite zdravlja bilja.

ImageKONVENCIONALNI način zaštite bilja u danas najčešćem načinu biljne proizvodnje, podrazumjeva primjenu svih dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja. Proizvodi (namjernice) moraju biti kontrolirane i sadržaj ostataka pesticida u njima mora biti manji od MDK (maksimalno dopuštene količine).

INTEGRIRANI sistem zaštite bilja podrazumijeva primjenu određenih ekološki prihvatljivih sredstava za zaštitu. Cilj integriranog sistema biljne proizvodnje je dobijanje proizvoda sa manjim sadržajem rezidua pesticida, nižim od (10-50 % MDK) što je moguće primjenom stručno organizovane tehnologije proizvodnje, upotrebom prirodnih izvora i mehanizama koji mogu zamjeniti upotrebu ekološki nepovoljnih sredstava, a tako i smanjiti ulaganja. Dobijeni proizvodi ovakvim sistemom proizvodnje i zaštite zdravlja bilja moraju biti certificirani, proizvodnja nadzirana i registrovana.

EKOLOŠKA/BIOLOŠKA(ORGANSKA)
biljna proizvodnja i takav sistem zaštite bilja, kao njen sastavni dio, podrazumijeva primjenu neznatnog broja hemijskih sredstava za zaštitu bilja. To je poseban sistem gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvata uzgoj bilja, životinja, proizvodnju hrane, uključuje sve ekološki opravdane tehnološke metode. Ovakav sistem proizvodnje i zaštite bilja mora biti regulisan posebnim zakonskim odredbama, proizvodi certificirani sa sadržajem ostataka pesticida manjim od 10% MDK. Proizvodi moraju biti posebno obilježeni državnim zaštitnim znakom

EKONOMSKA OPRAVDANOST PROIZVODNJE MORA SE TEMELJITI NA EKOLOŠKI  POVOLJNOM SISTEMU PROIZVODNJE I ZAŠTITE BILJA

ImageDobrim i odgovarajućim modelima gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu, upravljanjem tlom, vodom, energijom i biološkim potencijalom, uz poštovanje ekoloških načela moguće je biljnu proizvodnju učiniti ekološki i ekonomski prihvatljivom i trajno održivom. Cilj je zaštititi hraniva i vodu u tlu, a istovremeno podstaknuti djelovanje korisnih organizama a uništiti štetne. Podsticanjem bioloških metoda uništavanja štetnika smanjuje se primjena pesticida i onečišćenja okoliša.

Važnost biološkog potencijala živih organizama u poljoprivredi i šumarstvu se ogleda u nizu zadataka koje obavljaju: ˝recikliranju˝ hraniva, zaštiti usjeva i domaćih životinja od štetnika i bolesti, zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, čuvanju genetskog materijala za selekciju i oplemenjivanje bilja i životinja. Prihvaćanje integriranih sistema proizvodnje i zaštite bilja ovisi o dobrom razumjevanju interakcije između glavnih komponenti proizvodnje: gnojiva, pesticidima, obradi i plodoredu, te njihovom uticaju na prinos proizvoda i prihod domaćinstva.

Kao osnov treba uključiti plodored s leguminozama, korištenje otpadnih, organskih materija od biljaka i životinja, integriranu zaštitu bilja, prognozu bolesti i štetnika, biološke metode zaštiteod bolesti, štetnika i korova i drugih specifičnih, agrotehničkih mjera koje zahtijevaju visok stepen znanja u upravljanju proizvodnim sistemima.

Održivost poljoprivredne proizvodnje  znači mogućnost da se nastavi proizvodnja bez oštećenja proizvodnih resursa i kvaliteta okoliša o kojem čovječanstvo i ovisi.

Može se slobodno zaključiti da je moralna obaveza prakticiranje održive poljoprivredne proizvodnje radi očuvanja ostatka prirode i omogućavanje življenja budućim naraštajima.

Pripremila: Mirjana Brzica, dipl.ing.agr.

Foto priče

Nemaju ni put ni struju, ali prave najbolji sir na Balkanu

“Zlatni sir” sa farme “Zlatni Bor” iz istoimenog sela u fočanskoj mjesnoj zajednici Zavait osvojio je zlatnu medalju za najbolji sir na Šestom festivalu balkanskih sireva u Beogradu.

Opširnije... Link