Kisela i alkalna tla

Leksikon

Image

Fizikalno-hemijska absorpcijska sposobnost nekog tla objašnjava prirodu kiselosti ili bazičnosti tog tla.

ImageZemljište je jedan složeni sistem koji posmatramo kroz mnoge fizičke i hemijske aspekte. Postoji nauka o hemiji zemljišta-agrohemija kojom se mogu objasniti zakonitosti i međuodnos hemijskih tvari u tlu-biljci-vodi-zraku, ali i utjecaj naknadnog unošenja materija putem gnojidbe tla.

Kiselost ili bazičnost tla brojčano je vrednovana skalom pH vrijednosti od 0 – 14. Sredina skale, oko broja 7 označava neutralnu vrijednost kiselosti Vrijednosti ispod 7 ( 0- 6) su vrijednosti kiselosti, a iznad 7 ( 7- 14) su vrijednosti alkalnosti.

Za poljoprivrednu proizvodnju jako je važna, između ostalih uvjeta, reakcija tla.

Kisela tla obično imaju vrijednost 4 -  7 pH koja ne odgovara jednom broju biljnih vrsta. Visoke alkalne vrijednosti iznad 7 također ne odgovaraju svim biljnim vrstama za normalam razvoj.

Kiselost tla uzrokuju vodonikovi joni. Ako u tlu nema dovoljno kalcija, pojavljuju se negativni procesi u vezi sa plodnosti tla. U kiselim tlima smanjuje se aktivnost bakterija koje imaju sposobnost fiksiranja azota, povećava se brojnost gljivica koje podnose kiselost tla.

Elementi aluminij, željezo i mangan postaju lako topivi i lako pristupačni biljkama, ali su toksični za biljku.
 
Pripremila: Mirjana Brzica, dipl.ing.agr.

Foto priče

Tešanjski zlatni sir sazrijeva 15 mjeseci, kupci znaju da vrijedi čekati

Maid Smajić i njegova sestra Mediha Jašarević osnovali su kompaniju “Zlatna kap” u Jelahu 2008. Zbog problema sa otkupom i plasmanom mlijeka okrenuli su se proizvodnji sira.

Opširnije... Link