PD "Semberija" prodaje imovinu

Vijesti - Najave

Upravni odbor Poljoprivrednog dobra "Semberija" Bijeljina, koje je u većinskom vlasništvu RS, objavio je oglas o prodaji nepokretnosti u vlasništvu ovog akcionarskog društva.

Kako se navodi, predmet prodaje je zemljište s objektima PD "Semberija", označeni kao magacin "Sjeme" i farma "Obrijež", ukupne površine 7,4 hektara, dok je početna cijena za cjelokupne nepokretnosti oko 2,7 miliona maraka.

Kada je u pitanju magacin "Sjeme", na prodaju su ponuđene dvije poslovne zgrade i zemljište uz zgradu, dok su kod farme "Obrijež" na prodaju livade, stambeno-poslovne i pomoćne zgrade, nekategorisani putevi, pašnjaci i njive.

Naglašeno je da se imovina prodaje u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, tako da se naknadne reklamacije neće razmatrati.

Zatvorene ponude sa dokazima o uplati obezbjeđenja mogu dostaviti sva pravna i fizička lica najkasnije jedan čas prije njihovog otvaranja, koje će se izvršiti 10. decembra u prostorijama PD "Semberija".

Mediji su ranije objavili da PD "Semberija" bankama, radnicima i dobavljačima duguje više od 10 miliona KM. Planiraju da prodajom ove dvije atraktivne lokacije izmire dug prema bankama od dva miliona maraka, koji u najvećoj mjeri opterećuje poslovanje jedinog preostalog poljoprivrednog dobra u BiH.


Izvor: Biznis.ba

Foto priče

Nekad su sadili žitarice, a danas lješnjak

Na temu sadnje, uzgoja i obrade lješnjaka u protekle dvije godine u Livnu je održano nekoliko predavanja, a ogledno imanje na kojemu se praktično pokazivala pravilna rezidba voćke bilo je ono u vlasništvu Vlade Matića u obližnjim Grborezima.

Opširnije... Link