Prijeti nam zabrana izvoza mlijeka u EU, zakon o veterinarstvu prioritet

Vijesti - Najave

Usvajanje državnog zakona o veterinarstvu do kraja godine osnovna je briga vlasti, a kako BiH ne bi bio zabranjen izvoz mlijeka u EU. Naime, u prvom kvartalu naredne godine, u BiH stižu predstavnici Ureda za hranu i veterinarstvo EU, a čija je dužnosti provjeriti ispunjavanje uslova za izvoz mlijeka koje je BiH preuzela.

Iako je naša država dobila zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih prerađevina u EU, proizvođači, ali i vlast, potpuno opravdano strahuju da bi vrata EU mogla biti zatvorena. BiH nije ispunila sve uslove koje je preuzela. Predmet kontrole će biti izvozni objekti, te provjera uspostavljenosti komandnog lanca za izvoza mlijeka i usklađenosti zakonodavstva sa EU.

"Kancelarija za veterinarstvo je pozicionirana kao odgovorno tijelo za kontrolu kvaliteta mlijeka koje ide za EU. Taj ispit smo položili. Vjerovatno je ključni segment na kojem trebamo raditi usvajanje seta zakona, a posebno mislim na zakone o veterinarstvu, o hrani i o poljoprivredi, ali u prvom redu zakon o veterinarstvu. To će biti ključna tačka, za prolaz sljedeće kontrole",  pojasnio je Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

On je očekivao da će odredbe zakona već biti usaglašene. No, to još nije okončano. Problem je protivljenje RS, kojoj je dato do znanja da se ispod minimuma preuzetih obaveza ne može.

"Ministarstvo je, nakon usaglašavanja u radnoj grupi, u kojoj su bili predstavnici svih nadležnih tjela u BiH, Nacrt zakona uputilo ministarstvima poljoprivrede i u FBiH i u RS. Očekujemo da nam narednih dana daju pozitivno mišljenje ili da daju mišljenja na članove koji mogu da se koriguju", istakao je Šarović.

Ne očekuje negativan stav. To bi, kategoričan je, bilo pogubno.

"Prilikom slanja Nacrta zakona, upozorili smo nadležne institucije da, ukoliko ne usvojimo ove zakone može da nam se desi da ne dobijemo zeleno svjetlo, to jest da nam se uskrati izvoz u EU. To bi bilo katastrofa i potpuno neodgovorno spram poljoprivrednog sektora u BiH", dodao je Šarović.

Ipak, on očekuje da će usaglašeni tekst zakona uskoro pred državne ministre, a onda i u parlamentarnu proceduru. Usvajanjem zakona o veterinarstvu izbjegla bi se zabrana izvoza bh. mlijeka i mliječnih proizvoda u EU.

Do kraja naredne godne i ostale preuzete obaveze moraju biti ispunjene.


Izvor: TV1

Foto priče

Svježe domaće gljive sa tržišta BiH potisnule uvozne, godišnje se proizvede 2.200 tona

Uzgoj gljiva u Tuzlanskom kantonu posljednjih nekoliko godina sve je zastupljeniji. Domaće svježe gljive sa našeg tržišta potisnule su uvozne, što uzgajivači smatraju najvećim uspjehom. Kažu da je riječ o unosnom poslu od kojeg se može živjeti, a najavljuju i uspostavljanje procesa prerade gljiva, što bi im omogućilo dodatnu i dugotrajniju zaradu.

Opširnije... Link