Baner

Za podsticaje duguju 26,7 miliona KM

Vijesti - Vlada

I pored budžetom odobrenih oko 80 miliona KM, Agencija za agrarna plaćanja RS prošle godine kreditno se zadužila 15,3 miliona KM kako bi isplatila zaostale subvencije iz 2013. godine.

Ovo se, između ostalog, navodi u izvještaju Glavne službe za reviziju, koja je Agenciji za agrarna plaćanja dala negativno mišljenje i to zbog zaduživanja od 15,3 miliona KM, što nije u skaldu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama RS. Revizorima je bilo sporno i to što Agencija nije na isti način tretirala korisnike prilikom izmirenja duga i nije na vrijeme rješavala zahtjeve za pojedine novčane podsticaje.

Što se tiče duga, Agencija je prošle godine kod tri komercijalne banke uzela kredit od 15,3 miliona KM, a samo na osnovu kamata vratila je preko 1,1 milion KM.

"Na dan 28. februar 2015. godine neizmirene obaveze po osnovu subvencija za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela iz 2014. godine iznosile su 21,9 miliona KM", navodi se u revizorskom izvještaju.

Revizori su skrenuli pažnju i na to da se pojedine isplate podsticaja vrše na način da se ustupaju potraživanja, odnosno da korisnik sam sebi obezbijedi sredstva, a da ih vraća onda kada država njemu izmiri obaveze.

"Na taj način umanjuje se efikasnost upravljanja javnim sredstvima koja su planirana za podsticaje", piše u revizorskom izvještaju.

Zaključno sa 2014. godinom, Agencija za agrarna plaćanja imala je obaveze u iznosu od 27,3 miliona KM, od čega se na dugovanja za podsticaje odnosi 26,7 miliona KM.

Izvor: Nezavisne novine

Foto priče

Nemaju ni put ni struju, ali prave najbolji sir na Balkanu

“Zlatni sir” sa farme “Zlatni Bor” iz istoimenog sela u fočanskoj mjesnoj zajednici Zavait osvojio je zlatnu medalju za najbolji sir na Šestom festivalu balkanskih sireva u Beogradu.

Opširnije... Link