Baner

Potrebno hitno početi sa preuzimanjem acquisa iz oblasti poljoprivrede

Vijesti - Vlada

Vlada FBiH je na svojoj zadnjoj sjednici primila na znanje Izvještaj o stanju u poljoprivredi, nazvan Zeleni izvještaj za 2013. godinu, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru, te donijela niz preporuka za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Između ostalog, zaključeno je da je neophodno postizanje političkog konsenzusa oko hitne uspostave i jačanja neophodnih državnih i entitetskih institucija i definiranja prioriteta za preuzimanje acquisa (Pravne stečevine EU) u oblasti poljoprivrede.

Također, neophodno je stvoriti zakonski okvir i praktične uslove da Federacija BiH osigurava 50 posto garancija za kredite poljoprivrednim proizvodačima i poduzetnicima u ruralnim područjima, kao i izdvajanje značajnijih sredstva za Federalnu direkciju robnih rezervi u cilju pravovremene pomoći poljoprivrednim proizvodačima prilikom sjetve i otkupa poljoprivrednih proizvoda, kao jedne od mjera tržišno cjenovne politike namijenjene regulaciji tržišta.

Ocijenjeno je neophodnim jačati kadrovske i institucionalne kapacitete unutar Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, nužne za ispunjavanje obaveza iz SSP-a, s ciljem uspostave cjelovitog institucionalnog okvira.

Ukazano je i na potrebu ubrzanja donošenja zakonskih i podzakonskih propisa za bržu realizaciju poljoprivredne politike i stvaranje povoljnijeg ambijenta za razvitak poljoprivrede.

 

Foto priče

Nemaju ni put ni struju, ali prave najbolji sir na Balkanu

“Zlatni sir” sa farme “Zlatni Bor” iz istoimenog sela u fočanskoj mjesnoj zajednici Zavait osvojio je zlatnu medalju za najbolji sir na Šestom festivalu balkanskih sireva u Beogradu.

Opširnije... Link