Baner

Odobreno 73.557 zahtjeva za poticaje poljoprivrednicima

Vijesti - Vlada

 

Federalna vlada je upoznata s Informacijom o odobrenim transferima za poljoprivredu sukladno Programu utroška sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2013. godinu. Ukupna vrijednost Programa je iznosila 68.500.000 konvertibilnih maraka, od čega je realizirano 67.098.365,91 KM, odnosno 97,95 posto, a korisnici su bili poljoprivredni proizvođači, zadruge, lokalne zajednice, udruženja i institucije.

U strukturi odobrenih novčanih potpora najviše je izdvojeno za animalnu proizvodnju i to 44.994.364,98 KM ili 67,06 posto, za biljnu 10.864.417,10 KM ili 16,19 posto, te za ostale novčane potpore 7.366.714,05 KM ili 10,98 posto.

U 2013. godini je ukupno odobreno 73.557 zahtjeva za novčane potpore, što pokazuje povećani interes poljoprivrednih proizvođača u odnosu na 2012. godinu (povećanje od 43,41 posto) i ukazuje na obim poslova koje je Ministarstvo obavljalo u 2013. uz iste resurse kao u 2012. godini.

Ukupan iznos sredstava utrošen u novčane potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na razini Federacije BiH i kantona iznosi 84.401.514,50 KM, uz to da podaci o kantonalnim poticajima od strane Zapadnohercegovačkog kantona nisu dostavljeni.

U Informaciji je navedeno da je Ministarstvo poduzelo sve mjere u svojoj nadležnosti kako bi bio osigurani nadzor i kontrola namjenskog utroška sredstava za potpore. Ministarstvo je usko surađivalo s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, te je nakon svake obrade zahtjeva za novčane potpore dostavljalo spiskove za kontrole.

U 2013. godini izvršena je kontrola ukupno 1.444 zahtjeva na terenu i 1.372 administrativne kontrole poticaja za osnovno stado ovaca i koza, od čega je u animalnoj proizvodnji 1.089 kontrola, u biljnoj proizvodnji 111 zahtjeva, kontrola po modelu ruralnog razvitka 199 zahtjeva, kontrola potpore izvozu 18 zahtjeva, 13 zahtjeva po preporuci Ureda za reviziju i 13 zahtjeva po ponovljenim postupcima sukladno žalbama i sudskim presudama.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila ukupno 86 nadzora po Zakonu o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Ministarstvo je poduzelo dodatne mjere u vidu sprječavanja zloupotrebe poticajnih sredstava, te je u tu svrhu izvršilo 6.265 administrativnih kontrola podnesenih zahtjeva i 1.309 kontrola na terenu za novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, te je izvršilo povrat 1.138 zahtjeva i na taj način spriječilo neopravdan utrošak poticajnih sredstava u ukupnom iznosu od 3.633.232,44 KM. Svi prispjeli zahtjevi koji su bili u skladu sa Programom utroška sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ i pravilnicima za ostvarenje novčanih potpora su bili i odobreni u skladu sa raspoloživim sredstvima u Programu, navedeno je u Informaciji.

Foto priče

Nemaju ni put ni struju, ali prave najbolji sir na Balkanu

“Zlatni sir” sa farme “Zlatni Bor” iz istoimenog sela u fočanskoj mjesnoj zajednici Zavait osvojio je zlatnu medalju za najbolji sir na Šestom festivalu balkanskih sireva u Beogradu.

Opširnije... Link