Povećati konukrentnost poljoprivrednika i omogućiti im izlaz na tržište

Vijesti - Vlada

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o finansiranju za program razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP) između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, s ciljem smanjenja siromaštva u ruralnim područjima u Bosni i Hercegovini.

Projektom vrijednim 13.710.000,00 eura bit će obuhvaćeni siromašni, nekomercijalni  poljoprivrednici koji još nisu povezani s tržištem uz istovremenu podršku njihovom ulasku u lance isporuke, kako bi postali konkurentni komercijalni poljoprivrednici.

Od ovih kreditnih sredstava na Federaciju BiH bit će alocirano 7.930.000,00 eura (58 posto), a na Republiku Srpsku 5.780.000,00 eura (42 posto). Kredit će biti otplaćivan 18 godina, uključujući tri godine grejs perioda po referentnoj kamatnoj stopi IFAD-a.

Kredit je praćen grantom u iznosu od 360.000,00 SDR koji će biti alociran na Federaciju BiH i Republiku Srpsku u omjerima kao i kredit, i to 58 posto Federaciji BiH  i 42 posto Republici Srpskoj.

Nakon završenih pregovora, Ministarstvo finansija i trezora u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH dostavit će Vijeću ministara Nacrt sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje.


Izvor: Akta.ba

Foto priče

Popovići proizveli na hiljade sadnica agruma

Supružnici Mile i Milka Popović iz bosanskogradiškog sela Gornji Karajzovci i ovu zimu proveli su gotovo bez predaha. Danonoćno su bdjeli u ogromnom plastenicima da bi sačuvali pola miliona sadnica cvijeća te više hiljada kalemljenih sadnica limuna, narandže i drugih agruma.

Opširnije... Link