Baner

Za lažne podatke zabrana apliciranja za poticaje do tri godine?

Vijesti - Vlada

Federalna vlada jučer je usvojila Objedinjeni izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenim inspekcijskim nadzorima odobrenih poticaja u poljoprivredi, provedenim na osnovu zključaka Vlade od 13.11.2014., te 10.2. i 14.4.2015. godine.

Kako je jučer zaključeno, u predmetima u kojima je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijelo rješenja o odobravanju novčane podrške na osnovu kojih je isplaćen dio sredstava u određenom iznosu, a federalni poljoprivredni inspektor utvrdio da klijent nije ispunjavao uslove za dodjelu podrški i donio rješenje o povratu isplaćenog dijela, Vlada FBiH će, po pravu nadzora, ukinuti rješenje kojim je odobreno pravo na novčanu podršku. Bit će ukinuta i rješenja koje je odobrilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, kao prvostepeni organ, a sredstva nisu isplaćena, u slučajevima kada su inspektori utvrdili da klijent ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podršku.

Zaduženi su Federalno ministarstvo poljoprivrede i Fedralna uprava za inspekcijske poslove da Vladi FBiH dostave informaciju o svim predmetima iz perioda od 2011. do 2015. godine u kojima je resorno ministarstvo rješavalo kao drugostepeni organ po žalbama na rješenja federalnih poljoprivrednih inspektora kojima je naložen povrat isplaćenih iznosa na ime poticaja, te donijelo meritorno rješenje kojim je, suprotno nalazu inspektora, uvažilo žalbu aplikanta, dodjelilo mu i isplatilo poticaj.

Vlada je Federalno ministarstvo poljoprivrede zadužila da, na osnovu Zakona o poljoprivredi, donese rješenje o zabrani apliciranja za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoja, na period od tri godine, svim klijentima koji su novčana sredstva dobili na osnovu netačnih podataka ili su dobivena sredstva nenamjenski utrošili, a kojima je inspekcija naložila povrat nakon što je utvrđena zloupotreba.

Zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove da, u što kraćem roku, Federalnom ministarstvu pravde dostavi svu raspoloživu relevantnu dokumentaciju vezanu za nepravilnosti koje su inspektori utvrili u nalazima sudskih vještaka poimenično, na osnovu čijih nalaza je dodjeljivana novčana podrška, a kako bi ovo ministarstvo, u slučaju utvrđivanja konkretnih nezakonitosti, poduzelo zakonom propisane mjere u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o vještacima Federacije BiH.

Naloženo je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, da u saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, usaglasi podatke, sačini korektnu i validnu evidenciju naloga za isplatu novčanih podrški klijentima koji su uredni i proslijedi je Federalnom ministarstvu finansija-Trezoru na postupanje.

Do tada će Federalno ministarstvo finansija obustaviti isplatu prispjelih spornih naloga.

Federalno ministarstvo poljoprivrede i Federalna uprava za inspekcijske poslove će, u cilju realizacije današnjih zaključaka, sravniti sve podatke koje se odnose na poticaje u poljoprivredi, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Izvor:
Akta.ba

Foto priče

Nemaju ni put ni struju, ali prave najbolji sir na Balkanu

“Zlatni sir” sa farme “Zlatni Bor” iz istoimenog sela u fočanskoj mjesnoj zajednici Zavait osvojio je zlatnu medalju za najbolji sir na Šestom festivalu balkanskih sireva u Beogradu.

Opširnije... Link