Utvrđen nacrt zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji

Vijesti - Vlada

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji.

U obrazloženju za potrebu donošenja ovog zakona se ističe da je razvoj organske proizvodnje u Federaciji BiH i u Bosni i Hercegovini počeo 2000. godine na inicijativu nekoliko međunarodnih i domaćih vladinih i nevladinih organizacija, a da je interes za organsku proizvodnju posebno iskazan na lokalnom nivou, jer su poljoprivrednici prepoznali mogućnost za razvoj novih, i na tržištu, traženih i konkurentnijh proizvoda, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Zakonodavni okvir u Federaciji BiH, a ni na nivou BiH, nije pratio razvoj poljoprivredne organske proizvodnje, a ni stanje na tržištu u pogledu ponude i potražnje za organskim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima i hranom, te do sada nije uspostavljen, kao ni sistem nadzora i kontole ove vrste proizvodnje i proizvoda koji se nude na tržištu.

Uvažavajući činjenicu da se u Bosni i Hercegovini veći broj proizvođača okreće poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, to nameće važnost donošenja zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji  kako na nivou FBiH tako i na nivou BiH. Zakon i podzakonski akti su neophodni kako bi bio uspostavljen „red“ na tržištu, odnosno onemogućeno neadekvatno korištenje naziva bio, eko i organski proizvod i stvoreni uslovi za porast potražnje za ovim proizvodima. Oni trebaju biti u saglasnosti sa EU direktivama iz ove oblasti.

Donošenjem zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji  utvrđuje se nadležni organ i pravila i postupci za subjekte koji su  uključeni u sistem organske proizvodnje, čime se uspostavlja odgovarajući nivo pravne zaštite svih subjekata uključenih u sistem organske proizvodnje, a prije svega proizvođača i potrošača ove vrste proizvoda.

Odredbama Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji izvršeno je preuzimanje odredbi Uredba Vijeća (EZ) od 28. juna 2007. godine o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda i stavljanju van snage Uredbe (EEC), čime je izvšena obaveza usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. U skladu s navedenim odredbama zakon uređuje organsku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, preradu u organskoj proizvodnji, stavljanje na tržište organskih proizvoda, neprerađenih biljnih i životinjskih proizvoda, hrane i hrane za životinje, te proizvoda koji su u potpunosti sastavljeni ili dijelom sastavljeni od organskih proizvoda, način označavanja u organskoj proizvodnji, obavljanje stručnog, upravnog i inspekcijskog nadzora i druga pitanja koja su važna za uspostavu i provođenje jedinstvenog sistema poljoprivredne organske proizvodnje.

 

Foto priče

Tešanjski zlatni sir sazrijeva 15 mjeseci, kupci znaju da vrijedi čekati

Maid Smajić i njegova sestra Mediha Jašarević osnovali su kompaniju “Zlatna kap” u Jelahu 2008. Zbog problema sa otkupom i plasmanom mlijeka okrenuli su se proizvodnji sira.

Opširnije... Link