U brčanskoj fabrici BIMAL počeo prijem soje sa domaćih polja

Vijesti - Biznis

U brčanskoj fabrici BIMAL d.d. počeo je prijem genetski nemodifikovanog sjemena soje uzgojene na području Bosne i Hercegovine. BIMAL svojim kooperantima nudi siguran otkup kompletnog uroda genetski nemodifikovane soje.

U svojim pogonima BIMAL prerađuje soju od koje proizvodi sirovo i refinisano sojino ulje, kao i sojinu sačmu za proizvodnju stočne hrane i sojin lecitin, koji nalazi široku primjenu u farmaceutskoj i konditorskoj industriji.

BIMAL je od 2012. godine članica Dunav soja asocijacije, koja garantuje proizvodnju evropske soje i proizvoda od soje non-GMO porijekla, čime je dodatno potvrđena opredijeljenost kompanije da konstantno unapređuje uzgoj ove kulture na području Dunavske regije. Proizvode dobijene preradom sojinog zrna, BIMAL dalje plasira na tržište Evropske unije.

Kompanija BIMAL d.d. je već dugi niz godina prepoznata u lokalnoj i široj zajednici kroz svoju privrednu politiku koja se koncentriše na kontinuirano stručno osposobljavanje u cilju postizanja većih i kvalitetnijih prinosa, kreditiranje i praćenje proizvodnje uljarica i, kao jedna od najbitnih stavki, zagarantovan otkup po tržišnim cijenama. Stoga je i dalje dugoročni cilj kompanije obezbijediti sigurno partnerstvo sa poljoprivrednim proizvođačima i osigurati dalje ulaganje u kontrolisani uzgoj ove uljarice na području Bosne i Hercegovine.

Izvor:
Nezavisne novine

Foto priče

Šaptač patkama: Svakodnevno kupim jedan hljeb i obilazim riječne obale u gradu

Iako u Trebinju ne postoji društvo za zaštitu flore i faune rijeke Trebišnjice, sve je više zaljubljenika u svoj grad i rijeku, koji brinu naročito o ptičjem fondu, posebno patkama, koje su oduvijek bile njen ukras.
Opširnije... Link