Dani ljekovitog bilja u Novom Gradu

Vijesti - Krediti / projekti

ACED će 22. septembra 2014. godine u Maloj Krupskoj Rujiškoj (Opština Novi Grad) organizovati drugu po redu manifestaciju Dani ljekovitog bilja. Manifestacija se realizuje u okviru projekta Podrška stvaranju ženskog preduzetništva u ruralnim područjima kroz uzgoj i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja, koji je podržan od strane USAID/Sida FARMA projekta.

Tom prilikom izvršiće se puštanje u pogon sušare za sušenje ljekovitog bilja, pečuraka, voća i povrća, koja je obezbijeđena kroz projekat. Sušara kapaciteta 1.000 kg šljive/24 sata (oko 500 kg ljekobilja), poslužiće u budućnosti kao siguran kapacitet za sušenje proizvedenog bilja na širem području zapadne BiH.

Bitno je naglasiti da je u okviru pomenutog projekta zasnovano 5 ha pod ljekovitim, aromatičnim i začinskim biljem na području sljedećih opština: Novi Grad, Bužim, Bosanska Krupa, Šipovo, Petrovac, Laktaši i Srbac. Nosioci proizvodnje su korisnice projekta – žene iz ruralnih područja nabrojanih opština, ali i drugi subjekti u poljoprivredi, među kojima je najznačajniji PZ Podgrmeč (domaćin ove manifestacije).

Na manifestaciji će, pored puštanja u pogon sušare, biti predstavljeni rezultati postignuti kroz projekat. Ovom prilikom najaktivnije korisnice koje su prošle kroz obuku o uzgoju i sušenju ljekobilja će dobiti certifikate. Cilj USAID/Sida FARMA projekta je da podstakne i podrži uzgoj i preradu ljekovitog bilja u ruralnim sredinama, pogotovo u kontekstu zapošljavanja žena, gdje ljekovito bilje daje odlične mogućnosti zarade.

 

Foto priče

Svježe domaće gljive sa tržišta BiH potisnule uvozne, godišnje se proizvede 2.200 tona

Uzgoj gljiva u Tuzlanskom kantonu posljednjih nekoliko godina sve je zastupljeniji. Domaće svježe gljive sa našeg tržišta potisnule su uvozne, što uzgajivači smatraju najvećim uspjehom. Kažu da je riječ o unosnom poslu od kojeg se može živjeti, a najavljuju i uspostavljanje procesa prerade gljiva, što bi im omogućilo dodatnu i dugotrajniju zaradu.

Opširnije... Link