Idejama i znanjem do novca za ruralni razvoj

Vijesti - Krediti / projekti

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke, uz podršku USAID/Sida projekta FARMA započela je jučer u Prijedoru sa Radionicama za pisanje prijedloga projekata, a kroz ovu prvu od sveukupno tri takve radionice proći će 20 žena iz ruralnih područja Bosne i Hercegovine.

U radionice su uključene članice 30 različitih udruženja žena širom Bosne i Hercegovine, s ciljem da se žene iz ruralnih područja upoznaju sa zahtjevima donatora i osposobe za pisanje projekata prema donatorima i drugim dostupnim fondovima. Već postoji određeni broj programa za podršku ruralnog razvoja BiH, ali se ta sredstva nažalost nedovoljno koriste zbog ne posjedovanja vještina za pripremu kvalitetnih projekata.

Osim radionice u Prijedoru, predviđeno je održavanje radionica za žene i u Sarajevu (3. i 4. mart) te Tuzli (5. i 6. mart).

Paralelno sa obukom žena, u još jednoj zajedničkoj inicijativi ACED-a i USAID/Sida projekta FARMA, organizovaće se i Radionica iz pisanja poslovnih planova i kreditnih aplikacija, koja je namjenjena za članove poljoprivredno-prerađivačkih organizacija i zadruga. Cilj ove radionice je  unapređenje znanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača o procesu poslovnog planiranja, razumijevanja financijskih izvještaja i bankarskih uslova, te lakše izrade poslovnih planova i zahtjeva za kredite. Ova trodnevna radionica održaće se od 5.-7. marta u Laktašima.

Nakon pomenutih radionica, ACED će aktivno sarađivati sa svim polaznicama i polaznicima u narednih nekoliko mjeseci kako bi oni pretočili svoje ideje u konkretne projekte i poslovne planove, i povećali šanse da iskoriste razne vidove programa podrške i modela finansiranja. Kroz navedene aktivnosti se očekuje poboljšanje poslovnog i razvojnog okruženja u ruralnim područjima, a nadasve uloga žena u cijelom tom procesu.

 

Foto priče

Svježe domaće gljive sa tržišta BiH potisnule uvozne, godišnje se proizvede 2.200 tona

Uzgoj gljiva u Tuzlanskom kantonu posljednjih nekoliko godina sve je zastupljeniji. Domaće svježe gljive sa našeg tržišta potisnule su uvozne, što uzgajivači smatraju najvećim uspjehom. Kažu da je riječ o unosnom poslu od kojeg se može živjeti, a najavljuju i uspostavljanje procesa prerade gljiva, što bi im omogućilo dodatnu i dugotrajniju zaradu.

Opširnije... Link