2014 za sektor poljoprivrede i šumarstva dodjeljeno 50 posto državne pomoći

Vijesti - Krediti / projekti

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Vijeća za državnu pomoć BiH, usvojilo je Godišnji izvještaj o državnoj pomoći u BiH u 2014. godini, u kojem se navodi da je u 2014. godini u BiH dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 292.176.610 KM.

Državna pomoć po stanovniku u prošloj godini iznosila je 76,25 KM.

Najviše državne pomoći dodijeljeno je sektoru poljoprivrede i ribarstva u apsolutnom iznosu od 143.712.172 KM, što predstavlja oko 50 posto od ukupno dodijeljene državne pomoći u 2014. godini.

Davaoci državne pomoći su: Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt BiH, kantonalne, gradske, općinske uprave putem ovlaštenih pravnih lica, te svako pravno lice koje dodjeljuje ili upravlja državnom pomoći. 

Izvor: Akta.ba

Foto priče

Šaptač patkama: Svakodnevno kupim jedan hljeb i obilazim riječne obale u gradu

Iako u Trebinju ne postoji društvo za zaštitu flore i faune rijeke Trebišnjice, sve je više zaljubljenika u svoj grad i rijeku, koji brinu naročito o ptičjem fondu, posebno patkama, koje su oduvijek bile njen ukras.
Opširnije... Link