Podizanje novih nasada jagode, maline i kupine u Općini Žepče

Vijesti - Krediti / projekti

Provedba aktivnosti na realizaciji "PILOT projekta lanca vrijednosti jagodičastog voća na području općina Žepče, Zavidovići, Maglaj i Olovo" je u toku. Razvojna agencija Žepče, kao lokalni fascilitator u klasteru općina lanca vrijednosti jagodičastog voća, provodi monitoring korisnika projekta i izvršenih aktivnosti na terenu.

Projekt završava krajem godine, a financira se iz sredstava IFAD programa, u sklopu RLDP projekta - "Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu".

U projekt su uključene dvije zadruge i jedno udruženje iz općine Žepče, PZ "Poljar", PZ "Žepački Rolend" i UP "Eko-Agrar",  zadruga PZ "Malinar" iz Zavidovića, udruženje UP "Kopice" iz Maglaja i udruženje "Eko- Brda" iz Olova.

U toku jesenje sadnje na području općine Žepče u suradnji sa zadrugom "Žepački Rolend" zasađena su 53 dunuma jagode sorte Emma kod 37 poljoprivrednih proizvođača.

Projektom će također, u toku jesenje sadnje, biti zasađeno oko 600 dunuma maline i kupine u suradnji sa zadrugama i udruženjima uključenim u projekt. Od toga će 386 dunuma biti zasađeno na području općine Žepče, čime ukupne površine pod nasadom maline u općini Žepče iznose 256 ha. Sadnja jagode je završena dok je sadnja maline i kupine u toku.

Cilj projekta je da se razvije izvodiv i efektivan model za razvoj lanca vrijednosti u sektoru jagodičastog voća koji će podržavati smanjenje siromaštva.

Izvor: Akta.ba

Foto priče

Nekad su sadili žitarice, a danas lješnjak

Na temu sadnje, uzgoja i obrade lješnjaka u protekle dvije godine u Livnu je održano nekoliko predavanja, a ogledno imanje na kojemu se praktično pokazivala pravilna rezidba voćke bilo je ono u vlasništvu Vlade Matića u obližnjim Grborezima.

Opširnije... Link