Sada je: čet mar 21, 2019 8:38 pm.
Započni novu temu Odgovori  [ 1 post ] 
Europska povelja o malim preduzećima 
Autor/ica Poruka
Avatar

Pridružen/a: ned jan 24, 2010 4:54 pm
Postovi: 370
Post Europska povelja o malim preduzećima
Prenosim ovaj clanak sa naseg portala u nadi da ce se razviti dskusija na ovu temu.

http://poljoprivreda.ba/preporucujemo/z ... a-preduzea

iz uvodnog pasusa je jasno zasto EU pridaje ovoliki znacaj malim preduzecima. Znam da kod nas nije tako, ali se nesto mora poduzeti, da se krene sa mrtve tacke .... Poljoprvrednici su bili jedan od rijetkih esnafa koji su pokretali neke akcije.

Sta mogu poduzetnici u poljoprivredi sami ucint da ojacaju prvo sebe pa cjelu djelatnost? cega nam najvise fali??


***********************************************************************
Zanatske radnje i mala preduzeća čine centar evropske privrede i društva. 20 miliona malih i srednjih preduzeća čini 99 % svih biznisa u Evropi. 98 % svih evropskih preduzeća ima manje od 50 zaposlenih, a 90 % svih preduzeća su još manja i imaju manje od deset zaposlenih. Mala preduzeća zapošljavaju polovicu ukupne radne snage Evrope, a njihov udio u stvaranju privredne vrijednosti iznosi 40%.

U skladu s Poveljom za mala preduzeća je posebno važno da se u svim područjima politike pri ispitivanju ili izradi novih zakonskih propisa primjenjuje načelo "Think Small First" (prvo misli na mala preduzeća), što znači da donosioci političkih odluka u obzir uzimaju sve karakteristike zanatskih i malih preduzeća, u što je uključeno i ocjenjivanje uticaja propisa na zanate i mala preduzeća.

U okviru Strategije za rast i zapošljavanje EU-a zanatske radnje i mala preduzeća imaju odlučujuću ulogu u ostvarivanju cilja blagostanja i održivosti Evrope. I u kontekstu globalizacije ova preduzeća većinom ostaju vjerna svojim korijenima i daju značajan doprinos lokalnom razvoju i socijalnoj integraciji. Stvaraju radna mjesta i mogućnosti za stručno obrazovanje i brinu za prenošenje i stalno poboljšanje stručnih znanja koja karakterizira visok stepen vještina i jaki angažman preduzetnika.

Temelj evropske konkurentnosti je kvaliteta u svim područjima, u obrazovanju, inovacijama, proizvodima, uslugama i stvaranju preduzetničke okoline. U tom kontekstu zanati i malo preduzetništvo imaju odlučujuću ulogu. Oni potiču preduzetništvo, inovacije i kreativnost - najvažnije sastavne dijelove moderne evropske privrede spreme za suočavanje s izazovima 21. stoljeća.
Naglašavajući potrebu za jasnim spoznavanjem i razumijevanjem zanatstva i malog preduzetništva, EU je donijela sljedeće zaključke za postizanje konkurentnog sektora zanatstva i malog preduzetništva.
Ključni dijelovi povelje

Mala su preduzeća temelj evropske privrede. Glavni su izvor zaposlenja, te u njima nastaju mnoge poslovne ideje. Nastojanja Europe oko uvođenja nove ekonomije uspjet će samo ukoliko se mala preduzeća stave na vrh ljestvice prioriteta.
Mala preduzeća najosjetljivija su na promjene u poslovnom okruženju. Posebno ih pogađa pretjerana birokracija, ali će isto tako među prvima doživjeti procvat kada se ukinu birokratske prepreke ili uvede sistem nagrađivanja uspješnosti.

U Lisabonu je Evropska Unija postavila za cilj postati najkonkurentnija i najdinamičnija privredna na svijetu, temeljeno na znanju, sposobno za održiv privredni razvoj, za otvaranje većeg broja kvalitetnijih radnih mjesta, te jaču socijalnu koheziju.
Mala su preduzeća glavni pokretači inovacije, zaposlenja, te socijalne i lokalne integracije u Evropi.
Stoga, treba tek stvoriti najpogodnije okruženje za mala preduzeća i preduzetništvo.
Principi

Ustrajući na tome:
• Svjesni smo dinamičnosti i sposobnosti malih preduzeća u iznalaženju novih odgovora na potrebe tržišta i otvaranju radnih mjesta
• Naglašavamo važnost malih preduzeća u procesu posticanja socijalnog i regionalnog razvoja, pružanjem primjera inicijative i predanosti
• Prepoznajemo da je preduzetništvo važna i produktivna vještina, na svim nivoima odgovornosti
• Pozdravljamo uspješna preduzeća, koja zaslužuju primjerenu nagradu
• Uzimamo u obzir da je neuspjeh neizbježna popratna pojava svake odgovorne inicijative i preuzimanja rizika, te da ga treba shvatiti isključivo kao priliku za napredovanje kroz učenje
• Prepoznajemo vrijednosti znanja, predanosti i fleksibilnosti u novoj ekonomiji.


Položaj malih preduzeća u Evropskoj Uniji može se poboljšati djelovanjem usmjerenim ka posticanju preduzetništva, evaluaciji postojećih mjera i kada je to potrebno prilagođavanjem tih mjera malim preduzećima, te nastojanjem da nosioci politika uzmu u obzir potrebe malih preduzeća. U tu se svrhu zalažemo da ćemo:
• Osnažiti duh inovacije i preduzetništva, što omogućuje evropskim preduzećima da se suoče s izazovima koji se pred njih postavljaju
• Stvoriti regulacijski, fiskalni i administrativni okvir, pogodan za preduzetvičku djelatnost i unapređenje statusa preduzetnika
• Osigurati pristup tržištu, na način da zahtjevi budu što manje opterećujući, te da su u skladu s glavnim ciljevima javne politike
• Olakšati pristup najkvalitetnijem istraživanju i tehnologiji
• Poboljšati pristup izvorima financiranja kroz čitav životni ciklus preduzeća
• Trajno raditi na poboljšanju rezultata, kako bi Evropska Unija zaista mogla ponuditi najbolje u svijetu okruženje za mala preduzeća
• Promovisati vrhunsku podršku malim preduzećima
Principi djelovanja

Pružajući podršku ovoj Povelji, ujedno se obvezujemo da ćemo djelovati u skladu sa sljedećim principima djelovanja, uzimajući u obzir potrebe malih preduzeća.
1. Obrazovanje i obuka u području preduzetništva

Evropa će njegovati poduzetnički duh, kao i nove vještine. Opšta znanja o poslovanju i preduzetništvu treba učiti u školama. Isto tako bi posebni moduli iz poslovanja trebali postati sastavnim dijelom obrazovnih programa u srednjem i visokom školstvu.
Posticati ćemo i promovisati preduzetničke napore mladih ljudi, te raditi na primjerenoj obuci za menadžere u malim preduzećima.
2. Jeftinije i brže osnivanje preduzeća

Kada je riječ o trošku osnivanja preduzeća, treba nastojati postići što veću konkurentnost u tom području u svjetskim razmjerima. To znači, poticati zemlje s najvećim zakašnjenjima i najkompliciranijim procedurama za osnivanje novih preduzeća da uhvate korak s najbržima. Također treba povećati mogućnost elektronske registracije.


3. Kvalitetnije zakonodavstvo i regulacija

Nacionalne zakone o stečaju treba ocjenjivati s tačke gledišta dobre prakse. Učenje kroz benchmarking vježbe trebalo bi nas dovesti do poboljšanja trenutnih praksi u EU-u.
Potrebno je pregledati novu regulaciju na nacionalnom nivou i na nivou Zajednice kako bi se ocijenio njezin utjecaj na mala preduzeća i preduzetnike. Tamo gdje to bude moguće, nacionalne propise i propise EZ-a trebat će pojednostavniti. Vlade bi trebale uvesti pojednostavljene administrativne dokumente, prilagođene korisnicima.
Mala preduzeća bi se mogla izuzeti iz nekih regulacijskih obveza. U tom smislu, Komisija bi trebala pojednostavniti zakonodavstvo u području tržišnog natjecanja kako bi se smanjio teret ispunjavanja obveza koji snose mala preduzeća.
4. Dostupnost vještina

Nastojat ćemo se pobrinuti da institucije koje se bave obukom, uz edukacijske programe “unutar kuće”, osiguraju dostatnu ponudu vještina prilagođenih potrebama malih preduzeća, kao i pružanje trajne obuke i konzultantskih usluga.5. Poboljšati elektronski pristup

Javne vlasti treba potaknuti da povećaju elektronsku komunikaciju s malim preduzećima. Tako će preduzeća moći dobiti savjete, ispunjavati obrasce, porezne prijave ili pak dobivati informacije elektronskim putem, drugim riječima brže i jeftinije. Komisija bi trebala dati primjer vlastitom inicijativom.6. Bolje iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta

Mala preduzeća osjećaju korist od reformi koje se provode u evropskoj privredi. Komisija i zemlje članice stoga moraju nastaviti sa započetim reformama koje za cilj imaju dovršavanje procesa stvaranja istinski jedinstvenog evropskog tržišta, prilagođenog malim preduzećima u područjima važnima za njihov razvoj, kao što su elektronska trgovina, telekomunikacije, komunalne službe, javna nabava i prekogranični sistemi plaćanja.
Isto tako, treba strogo primjenjivati evropske i nacionalne propise u području tržišnog natjecanja da bi svako malo preduzeće imalo jednaku mogućnost za ulazak na nova tržišta, kao i za tržišno natjecanje u pravičnim uvjetima.
7. Oporezivanje i financijska pitanja

Potrebno je prilagoditi porezne sisteme kako bi se nagradila uspješnost, postcalo osnivanje preduzeća, te ekspanzija malih preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta, te olakšalo stvaranje i razvoj malih preduzeća. Zemlje članice trebale bi primjenjivati najbolju praksu kada je riječ o oporezivanju, te o stimulativnom nagrađivanju uspješnosti.
Preduzetnicima su potrebna sredstva da bi uspjeli ostvariti svoje ambicije. U cilju poboljšanja pristupa malih preduzeća financijskim uslugama, mi ćemo:
• definisati i ukloniti prepreke stvaranju paneuropskog tržišta kapitala i provesti Plan djelovanja u području financijskih usluga i Plan djelovanja za rizični kapital
• Poboljšati vezu između bankarskog sistema i malih preduzeća time što ćemo omogućiti primjerene uvjete pristupa kreditiranju i rizičnom kapitalu (venture capital)
• Poboljšati pristup strukturnim fondovima i inicijativama "dobrodošlice" Evropske investicijske banke u cilju povećanja sredstava koja se stavljaju na raspolaganje novim preduzećima (start-ups), te preduzećima za visoku tehnologiju, uključujući i financiranje emisijom dionica
8. Jačanje tehnološkog kapaciteta malih preduzeća.

Ojačat ćemo postojeće programe za promovsanje širenja tehnologije među malim preduzećima kao i sposobnosti malih preduzeća da pronađu, odaberu i usvoje tehnologije. Pružit ćemo podršku saradnji u području tehnologije, te razmjeni među preduzećima različitih veličina, a posebno malim europskim preduzećima, razviti djelotvornije istraživačke programe za komercijalnu primjenu znanja i tehnologija, te razviti i prilagoditi sisteme izdavanja potvrda za mala preduzeća. Važno je pobrinuti se da patent Zajednice bude lako dostupan malim preduzećima. Treba podržati ono djelovanje na nacionalnoj i regionalnoj razini koje je usmjereno ka razvoju grupa i mreža preduzeća, unaprijediti panevropsku suradnju malih preduzeća koja koriste informacijsku tehnologiju, proširiti najbolju praksu kada je riječ o sporazumima o saradnji, te podržati saradnju malih preduzeća kako bi se poboljšala njihova sposobnost za ulazak na panevropska tržišta i za širenje njihovih aktivnosti na tržišta u trećim zemljama.
9. Uspješni modeli elektronskog poslovanja i vrhunske podrške malim preduzećima

Komisija i zemlje članice trebaju podržati mala preduzeća u korištenju najbolje prakse i usvajanju sve uspješnijih poslovnih modela koji će im omogućiti da istinski napreduju u novoj ekonomiji.
Koordinirat ćemo aktivnosti zemalja članica i EU-a u cilju stvaranja sistema, mreža i usluga informacijske i poslovne podrške, koji će biti lako dostupni i jednostavni za primjenu, te relevantni za potrebe preduzeća; osigurati u čitavom EU-u mogućnost vodstva i podrške mentora i tzv. poslovnih “anđela”, između ostalog putem web stranica, te korištenjem Evropskog centra za promatranje malih i srednjih preduzeća.
10. Razviti jače, učinkovitije zastupanje interesa malih preduzeća na nivou Unije i na nacionalnom nivou.

Dovršit ćemo pregled koji se bavi zastupanjem interesa malih preduzeća u EU-u i na nacionalnom nivou, te kroz socijalni dijalog.
Obvezujemo se da ćemo napredovati ka tim ciljevima koristeći otvorenu metodu koordinacije nacionalnih politika o preduzećima. U tu svrhu koristit će se Višegodišnji program za preduzeća i preduzetništvo, kardifski proces privrednih reformi, luksemburški proces politika zapošljavanja i drugi programi i inicijative Zajednice. Svake ćemo godine nadzirati i ocjenjivati napredak na temelju izviještaja Komisije o bitnim pitanjima tokom proljetnih sastanaka na vrhu.
Koristit ćemo djelotvorne pokazatelje kako bismo ocijenili napredak u vremenu i u odnosu one najuspješnije u svjetskim razmjerima, a u cilju nadogradnje vlastitog znanja, iznalaženja boljih praksi u svim područjima koja se tiču malih preduzeća, kako bismo neprestano mogli poboljšavati vlastite rezultate.


Izvor: http://ec.europa.eu/enterprise/policies ... dex_en.htm


pon feb 14, 2011 2:48 am
Prikaži “stare” postove:  Redanje  
Započni novu temu Odgovori  [ 1 post ] 


Online

Trenutno korisnika/ca: / i 1 gost.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati priloge.

Traži:
Forum(o)Bir:  
cron
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
HR (CRO) by Ančica Sečan